Privacyverklaring

Om onze dienstverlening op een goede manier vorm te geven ontkomen wij er niet aan om een aantal gegevens van jou op te slaan. Marieke van der Velden streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Marieke van der Velden (Eyeopeners) en op het gebruik van de website www.mariekevandervelden.eu (en www.eyeopeners.eu). Marieke van der Velden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marieke van der Velden neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Marieke van der Velden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marieke van der Velden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website te versturen en/of in correspondentie en telefonisch en/of in een gesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@mariekevandervelden.eu dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Om diensten en/of goederen aan je te leveren en je statusupdates te kunnen geven.

Het afhandelen van jouw betaling.

Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Je te kunnen bellen, appen of emailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Marieke van der Velden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens. Voor onze bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marieke van der Velden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die Marieke van der Velden voor jou verricht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid en jouw gegevens. Marieke van der Velden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Marieke van der Velden gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Marieke van der Velden hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies dooe je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marieke van der Velden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@mariekevandervelden.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bij vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen met:

Marieke van der Velden te Hilversum, via het telefoonnummer of contactformulier zoals vermeld op de website.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 februari 2022